Autoliitto: Kilometrikorvauksen laskulle ei ole perusteita

Oman auton käytöstä maksettavat kilometrikorvaukset perustuvat tarkkaan laskettuihin autoilun kustannuksiin. Korkokustannuksia lukuun ottamatta kaikki autoilun kulut ovat voimakkaassa kasvussa. Kilometrikorvauksen alentaminen vaikuttaisi negatiivisesti myös vapaaehtoistyöhön, kuten Autoliiton vapaaehtoisen tiepalvelun toimintaan.

Kilometrikorvaukset perustuvat vuosittain tehtäviin tarkkoihin laskelmiin polttoainekulutuksesta, vakuutuksista, rengaskuluista, huolloista, auton arvon alenemisesta, veroista, pääomakuluista ja monesta muusta kustannustekijästä. Näistä kaikki muut kustannukset paitsi korot ovat nousussa. Tällä perusteella syytä kilometrikorvauksen yleisen tason laskulle ei ole tällä hetkellä olemassa. Valtion omat toimet, kuten polttoaineveronkorotus sekä autoveronkorotus ovat nostaneet auton käyttökuluja. Tämän lisäksi on vielä suunnitteilla arvonlisäveronkorotus, joka sekin vaikuttaa merkittävästi auton käytön kokonaiskustannuksiin.

Kilometrikorvausten täytyy perustua keskimääräisyyksiin, jotta joustava maksumenettely ilman ajoneuvokohtaisia kululaskelmia olisi tehokas ja toimiva. Keskimääräisyyksiä laskettaessa aina joku voittaa ja häviää, mutta 800 000 vuosittain kilometrikorvauksia saaneiden henkilöiden joukossa voittajien osuus on erittäin pieni eikä toimivaa järjestelmää kannata sen takia romuttaa. On muistettava, että monilla työ määrittelee sen, minkälainen auto on oltava käytössä ja siitä aiheutuvat kustannukset on voitava aina kattaa riittävällä kilometrikorvauksella.

Kilometrikorvauksen leikkaaminen iskee myös järjestö- ja vapaaehtoistyöhön. Työajojen kautta suunnitteilla olevan 15 000 km leikkurirajan täytyttyä, eivät järjestötoiminnassa mukana olevat voi saada enää korvausta oman auton käytöstä työkäytön ulkopuolelta kuten ennen. Tämä vaikuttaa merkittävästi muun muassa Autoliiton vapaaehtoisten tiepalvelumiesten toimintaan ja siitä heille itselleen aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin.

Mikäli eri lähteistä maksettavien kilometrikorvausten yhteissummasta puolet menisi verolle 15 000 km leikkurirajan ylityksen jälkeen, niin tältä osalta korvauksen kokonaismäärä vaihtelisi progressiivisesti saajan tulojen mukaan.  Enemmän ansaitseva saisi pienemmän korvauksen oman auton käytöstä, kuin vähemmän ansaitseva. Tämä ei ole hyväksyttävää.