Suomen tiet surkeassa kunnossa

Suomen tiet ovat jälleen talven jäljiltä vaarallisen huonossa kunnossa. Pikapaikkaukset eivät kestä ja uusiutuvat reiät tiessä ovat entistä pahempia. Huonokuntoiset tiet aiheuttavat merkittäviä suoria ja välillisiä kustannuksia veronmaksajille. Suomen tiestön huono kunto nousee joka kevät esille, mutta tilanteen parantamiseksi ei tehdä läheskään riittävästi. Tiestön kunnostamiseen laitettavat määrärahat vähenevät ja korjausvelka kasvaa. Jo tällä hetkellä teiden saattaminen asialliseen kuntoon maksaisi puolitoista miljardia euroa.

Suomen tiestön arvo on 15 miljardia euroa. On käsittämätöntä miten huonosti tällaista kansallisomaisuutta hoidetaan. Nykyiset määrärahat ovat merkki siitä, että päättäjät hyväksyvät teiden rapautumisen. Teiden huono kunto heikentää myös Suomen kilpailukykyä, sillä kaksi kolmasosaa tavaroista ja yli 90 prosenttia henkilöliikenteestä kulkee kumipyörillä”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Hyvä esimerkki on Kittilässä Kaukosen silta, jolle on tulossa toukokuussa painorajoitus sillan huonon kunnon takia. Painorajoituksen takia rekkaliikennettä ohjataan joko 65 tai 82 kilometrin kiertoreitille. Ylen haastattelussa Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä sanoi kiertotien aiheuttavan kuljetusyrittäjille kahden miljoonan vuotuisen lisälaskun.

Jopa päätiet ovat talven jäljiltä monin paikoin luokattoman huonossa kunnossa. Se johtuu siitä, että päällystevahvuuksista on jo pitkään tingitty. Teräväreunaisia routakuoppia korjataan vain lyhyen ensiavun tuovilla pikapaikoilla. Viime keväänä korjatut kuopat ovat nyt entistä suurempia.

Tuntuu oudolta, että puhutaan liikenneturvallisuuteen panostamisesta ja teiden annetaan rapistua. Keskellä pääteitä olevat kuopat aiheuttavat jo nyt todellisen liikenneonnettomuuksien riskin. Kun kevät tästä lämpenee ja moottoripyörät ilmestyvät liikenteeseen, vaanii teillämme todellinen hengenvaara”, Nieminen sanoo.

Korvausvastuu on tienpitäjällä

Autoliitto muistuttaa, että ajoneuvon rikkoutuessa esimerkiksi merkitsemättömään routakuoppaan ajamisen seurauksena, korvausvastuu on yleensä tienpitäjällä. Useimmiten tiestä vastaa valtio, kaupunki tai kunta.

Jos auto hajoaa selkeästi tiellä olevaan reikään ajettaessa, kannattaa paikasta ottaa mielellään kuvia ja, jos mahdollista, muita todisteita”, Nieminen neuvoo.

Autoliitto kehottaa tienkäyttäjiä olemaan myös itse aktiivisia teiden kuntoon liittyviin epäkohtiin puuttumisessa. Liikenneviraston ylläpitämään Tienkäyttäjän linjaan voi antaa palautetta tien kuntoon liittyvissä asioissa. Tienkäyttäjän linjan puhelinnumero on 0200 2100.

Valtio kerää autoilijoilta vuosittain veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin seitsemän miljardia ja tienpitoon palautuu siitä noin 0,8 miljardia euroa. Autoilijat maksavat jo nyt aiheuttamansa kustannukset moninkertaisesti takaisin. Teiden kunnosta huolehtiminen olisi järkevää niin talouden, ympäristön kuin liikenneturvallisuudenkin kannalta.