Teiden rappio pahenee

Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi tienpidon osalta jatkaa tiestön kunnon alamäkeä. Teiden päällysteet olivat keväällä erittäin huonossa kunnossa eikä vaurioita ole saatu kesän aikana korjattua. Tilanne pahenee entisestään ja VM arvioi omassa budjettiesityksessään huonokuntoisten tai erittäin huonokuntoisten teiden lisääntyvän ensi vuonna 700 kilometrillä. Huonokuntoisia tai erittäin huonokuntoisia teitä oli 3700 kilometriä vuonna 2011 ja ensi vuoden lopussa niitä on jo 5100 kilometriä. Sama ongelma koskee huonokuntoisia siltoja, joiden määrä pysyy erittäin suurena. Hallitus on jo nostanut polttoaine- ja autoveroa, mutta tiestön ylläpitoon se ei osoita riittävästi varoja. Viime vuosina tiemäärärahojen ostovoima on ollut laskussa.

Suomessa on avustusten piirissä 55 000 kilometriä yksityisteitä, joita valtio on avustanut 13 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Ensi vuonna yksityisteille esitetään kahdeksan miljoonan euron avustusta. Tämä tarkoittaisi keskimääräisen kilometrikohtaisen avustuksen putoamista liki 40 prosentilla 236 eurosta 145 euroon.

Päällysteiden huono kunto johtaa pahempiin ongelmiin. Tien päällyste on kuin talon katto. Kun se vuotaa, rakenteet tuhoutuvat. Sateisen kesän jäljiltä ensi keväästä tulee todennäköisesti todella surkea päällysteiden osalta”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen arvioi. Tämä lisää ajoneuvojen ylläpitokustannuksia ja matka-aikoja.

Hyvä liikenneturvallisuus edellyttää viiden tähden autoja, viiden tähden teitä ja viiden tähden kuljettajia. Tehty autoveronkorotus ja ensi vuodelle suunniteltu arvonlisäveronkorotus nostavat eniten turvallisimpien autojen hintoja. Tiestön huono kunto heikentää myös osaltaan liikenneturvallisuutta.

Valtio kerää vuosittain tieliikenteestä veroja noin seitsemän miljardia euroa ja käyttää tienpitoon alle miljardin. Suomessa tieliikenteen osuus henkilöliikenteestä on yli 90 % ja noin kaksi kolmasosaa tavaraliikenteestä.