Valtakunnallista Auton päivää vietetään jo 16. kerran

Autoliiton jokasyksyistä Auton päivää vietetään lauantaina 8.9.2012 eri puolilla Suomea. Auton päivän tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä siitä, että ilman tieliikennettä Suomi ei toimisi.

Tieliikenne kattaa yli 90 prosenttia Suomen henkilöliikenteestä ja kaksi kolmasosaa tavaroista kulkee teitä pitkin. Näitä määriä ei voida korvata millään muulla liikennemuodolla, joten ei ole yhdentekevää millaisilla väylillä maassamme liikutaan. Autoliitto on jo pitkään ilmaissut huolensa Suomen tiestön heikentyvästä kunnosta. Rahaa ei suinkaan säästy, kun tiestön annetaan rapautua.

Asvaltti on kuin talon vesikatto. Jos sen annetaan vuotaa, korjaaminen muuttuu nopeasti todella kalliiksi. Tällä hetkellä tiestössä on yli 1,5 miljardin korjausvelka, jonka hallituskin on myöntänyt kasvavan tulevalla rahoituksella”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen huomauttaa.

Tiestön kunto vaikuttaa kansantalouteen muun muassa pidentyvinä matka-aikoina ja siten kalliimpina kuljetuskustannuksina. Huonokuntoiset tiet heikentävät myös liikenneturvallisuutta.

Liikenneturvallisuusasiat ovat vuosittain tärkeässä roolissa Auton päivänä. Autoliitto muistuttaa, että sääntöjen noudattaminen ja maltti ovat avain sujuvaan liikkumiseen. Koska aina löytyy myös henkilöitä, jotka eivät noudata sääntöjä, tarvitaan riittävää valvontaa. Autoliitto painottaakin, ettei liikkuvaa poliisia saa lakkauttaa valtion säästöpaineiden alla.

Tarvitsemme teille näkyvää ja ammattitaitoista liikenteen valvontaa, jos haluamme parantaa liikenneturvallisuutta. Kameravalvonta ei valvo liikennettä tehokkaasti saati puhalluta kuljettajia. Peltipönttöjen paikat on nopeasti opeteltu, minkä huomaa joidenkin autoilijoiden ajotavasta kameravalvotuilla teillä liikuttaessa”, Nieminen toteaa.

Autoliitto on järjestänyt Auton päivän jo vuodesta 1997 lähtien. Autoliiton paikallisosastot järjestävät eri paikkakunnilla Auton päivän tapahtumia yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tapahtumissa on muun muassa autoiluun ja liikkumiseen liittyvää ohjelmaa sekä mahdollisuus keskustella Autoliiton osastoväen kanssa ajankohtaisista asioista.

Auton päivän tapahtumien paikkakunnat ja aikataulut löytyvät oheisesta linkistä: http://www.autoliitto.fi/autoliitto/tapahtumat-ja-toiminta/auton_paiva/auton-paiva-2012/