Kala nimeltä Peugeot

Hyphessobrycon peugeotiPeugeot on tukenut Brasiliassa, Amazonin sademetsässä toteutettua hiilinieluprojektia. Peugeotin tuella on hankittu 1800 hehtaaria luonnonvaraista sademetsää, joka on suojeltu biodiversiteetin turvaamiseksi vuodesta 2009 lähtien. Alueella tavataan jopa 250 eri puulajia hehtaarilla.

Projektin toinen osa koostuu 1970 hehtaarin käsitellystä metsä- ja viljelyalueesta, jota ollaan palauttamassa takaisin luonnontilaan. Metsäkadon pysäyttämiseksi alueelle on istutettu yli 50 paikallista puulajia. Suojelutyö on myös tuonut nopeita tuloksia, sillä alueelle ovat palanneet muun muassa maaperän kunnossapidon kannalta olennaisen tärkeät termiitit sekä sademetsän kissapedot, jaguaarit.

Tutkimuksissa on löydetty myös aivan uusia eläinlajeja, joiden nimeämisessä on tietysti muistettu projektia tukenutta Peugeotia. Uusia eläinlajeja ovat kala, joka sai tieteelliseksi nimekseen Hyphessobrycon peugeoti, sekä kovakuoriaislaji, joka ristittiin nimellä Hansreia Peugeoti.