Renkaiden oikea säilytys pidentää niiden käyttöikää

Renkaiden säilytyspaikalla on merkitystä käyttöiän kannalta, joten renkaita ei kannata jättää talven ajaksi mihin tahansa. Asiantuntijan mielestä tärkeintä on huomioida sopiva säilytyslämpötila. Käyttöikää voi pidentää myös suojaamalla ne kosteudelta, kemikaaleilta ja uv-säteilyltä. Helpointa on käyttää rengashotellia, varsinkin jos omat säilytystilat ovat rajalliset.

Huolellisesti pidetty laaturengas kestää käytössä jopa kuusi vuotta. Valmistusajan näkee renkaaseen merkitystä nelinumeroisesta numerosarjasta: kaksi ensimmäistä numeroa kertovat valmistusviikon ja kaksi jälkimmäistä numeroa valmistusvuoden. Yli kymmenen vuotta sitten valmistettuja renkaita ei kannata auton alle asentaa lainkaan. Jos säilytyspaikassa on kaikki pielessä, rengassarja voi tuhoutua käyttökelvottomaksi jo yhden säilytyskauden aikana.

Vinkit renkaiden oikeaan säilytykseen:

1. Lämpötila
Varaston lämpötilan tulisi olla vähemmän kuin +25 ºC, mieluiten pimeä ja alle +15 ºC. Yli 25 ºC tai alle 0 ºC lämpötilassa saattavat kumin ominaisuudet muuttua siten, että sillä on vaikutusta renkaan lopulliseen käyttöikään. Viileällä varastoinnilla ei ole huonontavaa vaikutusta kumituotteisiin.

2. Kosteus
Renkaan säilytyksessä hyvin kosteita olosuhteita on vältettävä. Varaston ilman kosteus ei saa olla niin suuri, että vesi tiivistyy renkaalle. Rengasta ei saa varastoida siten että se on alttiina sateelle, roiskevedelle jne.

3. Valo
Rengas on suojeltava valolta, erityisesti suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta keinovalolta, jonka ultraviolettipitoisuus on suuri.

4. Happi ja otsoni
Otsonilla on hyvin voimakkaasti huonontava vaikutus renkaaseen. Varastotilassa ei saa olla otsonia kehittäviä laitteita, kuten esimerkiksi fluoriloiste- tai elohopeahöyrylamppuja, suurjännitteisiä sähkölaitteita, sähkömoottoreita tai muita sähkölaitteita, joissa saattaa syntyä sähkökipinöitä tai hiljaisia sähköpurkauksia.

5. Muodonmuutos
Rengas on varastoitava, mikäli mahdollista, luonnollisessa muodossa vapaasti, niin ettei siihen kohdistu jännitystä, puristusta tai vääntymistä. Pitkäaikaisen varastoinnin aikana syntyneet voimakkaat muodonmuutokset saattavat paineistettaessa murtua.

6. Liuokset, öljy, rasvat, lämpö
Rengasta on erityisesti suojeltava joutumasta lyhyeksikään ajaksi kosketuksiin liuottimien, öljyjen tai rasvojen kanssa. Rengas on suojeltava voimakkailta valonsäteilijöiltä ja sähköhitsauksen roiskeilta.

7. Renkaiden käsittely
Kun käsittelet renkaita varastossa, älä koskaan pudota niitä yli 1,5 metrin korkeudelta, sillä renkaan jalkaosa saattaa vahingoittua. Tyypillinen pudottamisen seuraus on renkaan jalkaosan vääntyminen.

Vinkit antoivat Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri sekä Vianorilla tuotteista ja palveluista vastaava johtaja Juha Mustakangas.